Seçil Özekin Erdoğan

Biyografi

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde ve yüksek lisans eğitimini ABD’nin Rochester Üniversitesi’nde  Simon School of

Business’de tamamladı. Her iki üniversiteden de yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

Kariyerine Şişecam’da stratejik planlama alanında başladı; uzun vadeli planlama, stratejik düşünme gibi alanlarda çalıştığı bu dönemde yabancı ortaklıklar, kredi finansmanı, stratejik planlama süreçleri konusunda tecrübeler edindi. Ardından Sabancı Grubu’nda 15 yıl farklı şirketlerde ve görevlerde çalıştı. FMCG ve perakende sektörlerindeki Sabancı şirketlerinde hem karar destek pozisyonlarında yer aldı hem de fonksiyonel sorumluluklar aldı. Bu sorumluluklar Sabancı Holding ve  kuruluşunda görev aldığı Gıdasa şirketinde strateji, iş geliştirme, finansal planlama ve analiz, pazar ve rekabet analizi ile şirket satınalma, vb. alanlarda gerçekleşti. Teknosa’da “Scientific Retailing” ve “Perakende Modeli Dönüşümü”ne liderlik etti; perakendenin en kritik fonksiyonu olan tedarik zinciri ve kategori yönetiminde liderlik yaptı, şirketin hem büyümesinde hem de verimlilik ve karlılığı arttırıcı dönüşümünde etkin tedarikçi ilişkileri ve ürün yönetimi ile önemli pay sahibi oldu. “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ve “En Etkin Satınalma Yöneticileri” arasında yer aldı. Kariyerinin bir sonraki aşamasında bu tecrübelerini telekom sektörüne adapte etti ve telekom sektör deneyimleri ile zenginleştirdi. Turkcell’de en önemli konusu “Ticaret Modeli Dönüşümü” nü tasarlamak ve bunu uygulamak oldu.

Seçil 20 yılın üzerindeki kariyeri sırasında şirket içi danışmanlık, ekip yönetimi, lider olarak ekiplere önderlik, takım koçluğu ve değişim yönetimi konularında çok çeşitli deneyimlere sahip oldu. Sürekli öğrenmeyi misyon edinen Seçil deneyimini sürekli dijitalleşen iş ortamında deneyimlerini farklı şirketlere ve start-up’lara aktarma isteği ile eğitim ve danışmanlık alanında çalışmalara başladı. Seçil, SenkronCoach şirketinde kurumlara, iş sahiplerine ve girişimcilere; bağlılık, değişim, kültür ve liderlik alanlarında danışmanlık hizmeti ve değişen koşullara göre işlerin yeniden yapılanması ve geleceğe hazırlanması için işletme koçluğu hizmeti vermektedir. Bağlılık ve kültür değişimi konusunda Engage and Grow koçluğu yapmaktadır.

Ayrıca Tüm Girişimci ve Mentorlar Derneği – TÜGİM’de yönetim kurulu üyeliği ve mentorluk yapmakta, girişimcilik ekosistemlerinde ve bu ekosistemlere destek olan organizasyonların çalışmalarında yer almakta  (İTÜ Çekirdek, Buba Campus, Boğaziçi Üniversitesi TTO, İstanbul Ticaret Üniversitesi TTO) ve Sabancı Holding’de bu konularda danışmalık vermektedir. Perakende ve FMCG sektörlerinde kadın liderlerin kurduğu Lead Network Derneği’nde, Professional Women Network  – PWN Türkiye Derneği’nde aktif olarak çalışmakta ve mentorluk yapmakta, kadınların yönetimde varlığının ve etkisinin artması için çalışmaktadır.  Evli ve ikiz kız çocuk annesi olan Seçil iş dışında çocuklarıyla birlikte bolca vakit geçirmektedir.

Biography

Seçil completed her undergraduate education at Boğaziçi University, Department of Business Administration and  master’s degree at the University of Rochester, USA at the Simon School of Business. She graduated from both universities with high honors degrees.

Seçil started her  career in strategic planning in Şişecam. In this period, where  she worked in areas of  long-term planning and strategic thinking, she gained experience in foreign partnerships, credit financing and strategic planning processes. Then she worked at Sabancı Group for 15 years in different companies and positions. She took part in decision support positions and took functional responsibilities as well in Sabancı companies in FMCG and retail sectors. In Sabancı Holding and Gıdasa,  these responsibilities included strategy, business development, financial planning and analysis, market and competition analysis, mergers and acquisitons, etc. She led “Scientific Retailing” and “Retail Model Transformation” at Teknosa;  led the most critical function of retail, namely category management, and played a significant part in the company’s growth and efficiency and profitability transformation with effective supplier relations and product management. She has been elected among “Turkey’s Most Influential Supply Chain Professionals” and “Most Effective Purchasing Leaders’. In the next phase of her career, she adapted these experiences to the telecom industry and enriched them with telecom industry experiences. Her most important topic at Turkcell was to design and implement the “Trade Model Transformation”.

During her career of more than 20 years, Seçil has gained a wide range of experience in internal consulting, team management, leading teams as a leader, team coaching and change management. Taking continuous learning as a mission, Seçil started to work in the fields of training and consultancy with the desire to transfer her experiences to different companies and start-ups in a constantly digitalizing business environment. Seçil works in SenkronCoach, where she  provides consultancy services in the areas of engagement, change, culture and leadership;  business coaching services for the restructuring of the business according to the changing conditions and preparation for the future for all  institutions, business owners and entrepreneurs.  She is an Engage and Grow coach for increasing engagement and  bringing desied cultural change.

She is a board member and mentor at Tüm Girişimci ve Mentorlar Derneği – TÜGİM, and takes part in entrepreneurship ecosystems and the activities of organizations that support these ecosystems (ITU Çekirdek, Buba Campus, Boğaziçi University TTO, Istanbul Commerce University TTO) and provided consulting in Sabancı Holding. She is active in globally organized NGO;  Lead Network Association, Professional Women Network (PWN) actively working and giving mentoring, helping to support the presence and improve the influence of women in business.  Seçil, who is married and has twin girls, spends a lot of time outside of work with her children.

   

   

  Engage & Grow çalışan bağlılığını arttırmayı amaçlayan firmalar için karlılık, verimlilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik, aksiyon temelli nöroloji bilimi verileri kullanılarak tasarlanmış, başarısı kanıtlanmış bir programdır.

  ADRES

  Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 MASLAK
  B Blok Sit. No: 4 Kat: 9 Ofis No: 909
  Sarıyer, İstanbul

  TELEFON

  +90 212 291 12 00

  E-MAİL

  info@engageandgrowturkey.com