fbpx

Selin Üstüner

Biyografi

Evolve Leadership and Coaching; İş Ortağı, Eğitmen, Danışman, Profesyonel Koç

EMCC; Araştırma ve Global ile Hizalanma Çalışma Grubu Lideri, Program Akreditasyonu Sorumlusu

Selin Üstüner Evolve Liderlik ve Koçluk Eğitim Danışmanlığı ortağı olarak liderlik gelişimi, çalışan bağlılığını güçlendirme, takım koçluğu ve grup koçluğu programlarını tasarlamakta, içeriklerini geliştirmekte ve uygulamaktadır. Kurumsal alanda pek çok farklı sektörden uzman seviyesi çalışanlara, ilk seviye yöneticilere ve yetenek havuzunda yer alan yönetici adaylarına bireysel koçluk hizmeti sunmakta; bireysel danışanlara değişim ve gelişim koçluğu yapmaktadır.

Mart 2018 itibariyle EMCC (Avrupa Mentorluk ve Koçluk Kurulu) Türkiye bünyesinde denetim kurulunda yer almaktadır. Araştırma ve Global ile Hizalanma çalışma grubu lideridir. Aynı zamanda EMCC Global ile koordineli çalışarak bireysel akreditasyon ve Mentorluk programları akreditasyonu süreçleri ve kriterleri ile ilgili bilgilendirmeleri sağlamakta; akreditasyon süreçlerine destek olmaktadır.

Profesyonel koçluk eğitimlerini Adler International Learning Central Europe bünyesinde 2016 yılında almış, 2018 yılında İleri Düzey Koçluk Programı – Practicum’u tamamlamış ve ATC unvanını almıştır. Academy of Executive Coaching (AoEC) İngiltere tarafından verilen Sistemik Takım Koçluğu programının temel modülünü tamamlamıştır. Çalışan Bağlılığı Koçluğu alanında uzmanlaşmış olan Engage and Grow programlarının lisanslı koçudur. Six Seconds Duygusal Zeka (EQ) Beyin Profilleri ve Değerlendirici sertifikasyonuna sahiptir.

EMCC Türkiye tarafından verilen Transaksiyonel Analiz (TA) eğitimini tamamlamıştır. Program tasarımı ve koçluk yaklaşımının temeli olarak Geştalt yaklaşımını kullanmaktadır. 2015 yılından beri Geştalt psikoloji eğitimine devam etmekte; Temel Geştalt psikoloji eğitiminin devamında, Geştalt yaklaşımının farklı teorik uygulamalarına yönelik Bilinç Gelişim Seviyeleri ve Çakralar eğitimlerini almıştır. Bununla birlikte, Geştalt Practicum eğitimini tamamlayarak Geştalt uygulayıcılığı tekniğini geliştirmiştir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Pazarlama ve Strateji alanında tamamladıktan sonra, bu bakış açısını organizasyonlarda insanlara değer yaratmak amacıyla kullanma isteğiyle kariyerine insan kaynakları alanında başlamıştır. İnsan kaynaklarında işe alım alanında bir süre çalıştıktan sonra eğitim ve gelişim ve sonrasında koçluk alanında ilerlemeye devam etmiştir.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden, Pazarlama uzmanlığıyla 2009 yılında mezun olmuştur. Devamında İngiltere’de Warwick Business School’da (University of Warwick) pazarlama ve strateji alanında yüksek lisans yapmış, 2011 yılında MSc. Marketing and Strategy diplomasını almıştır.

Bireysel farkındalık ve gelişime olan merakı ve inancıyla psikoloji, felsefe ve pek çok farklı disipline yönelik olarak kendini geliştirmekte, yurtiçinde ve yurtdışında programlara ve workshoplara devam etmektedir.

Biography

Evolve Leadership and Coaching; Business Partner, Trainer, Consultant, Professional Coach

EMCC; Research and Alignment with Global Work Group Lead, Programs Accreditation Lead

Selin Ustuner is a partner, trainer and professional coach at Evolve Leadership and Coaching. She designs and delivers leadership development, team development, personal and team coaching programs. As a certified professional coach, provides executive coaching services in the organizational context, mainly for first level managers and management candidates; and change and development coaching for individuals.

As of March 2018, she is appointed as a member of the supervision board at EMCC (European Mentoring and Coaching Council) Turkey. She is the Research and Alignment with Global Work Group Lead and as the Programs Accreditation Lead, she gives consultancy regarding program accreditation processes and requirements  and manages the application processes coordination with EMCC Global.

She completed her professional coaching studies at Adler International Learning Central Europe in 2016; and completed the Advanced Level Coaching Program – Practicum in 2018 and was awarded with ATC certification. She completed the foundation module of the International Systemic Team Coaching program developed by the Academy of Executive Coaching (AoEC), UK. She is a certified coach of Engage and Grow, global program specialized in employee and team engagement coaching. She completed Six Seconds Emotional Intelligence (EQ) Brain Profiles and Assessor certification.

She completed Transactional Analysis (TA) trainings facilitated by EMCC  Turkey. She applies Gestalt as a foundational approach in her program design and coaching practices. Since 2015, she has been studying Gestalt Psychology; enhancing her knowledge on fundamentals of Gestalt approach on life, on Developmental Stages of Consciousness and on Chakra studies with Gestalt perspective. She completed Gestalt Practicum program and advanced herself as a its practitioner.

She started her career in human resources field being eager to use the marketing perspective in a way that creates value for people within the organizations, after completing her undergraduate and postgraduate studies in Marketing and Strategy. She worked as a recruitment consultant, then took a direction in training and development field. Later on she decided to pursue coaching whilst continuing her work in training and leadership development.

She studied Business Administration at Marmara University in Istanbul and graduated in 2009 with specialization in Marketing. In 2011, she graduated from Warwick Business School, University of Warwick, UK receiving her MSc. in Marketing and Strategy.

As an enthused believer in personal awareness and growth she is studying psychology, philosophy and trying to encounter and experience new disciplines by attending various workshops and courses both in Turkey and internationally.

   

   

  Engage & Grow çalışan bağlılığını arttırmayı amaçlayan firmalar için karlılık, verimlilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik, aksiyon temelli nöroloji bilimi verileri kullanılarak tasarlanmış, başarısı kanıtlanmış bir programdır.

  ADRES

  Halaskargazi Cad. No: 114/8
  34363 Osmanbey, İstanbul

  TELEFON

  +90 212 291 12 00

  E-MAİL

  info@engageandgrowturkey.com